Πιστοποιητικό Καταλληλότητας

Η εταιρεία μας έχει κριθεί κατάλληλη και έχει πιστοποιηθεί για την εκτύπωση Αξιών του Ελληνικού Δημοσίου. Διαθέτει προηγμένα συστήματα ασφάλειας, σύστημα καταγραφής και αποθήκες ασφαλείας για την διασφάλιση κάθε είδους αξίας.